Logo-Gemeenteschool Koksijde
Logo-Gemeenteschool Koksijde

Ouderbetrokkenheid

Bij ons geloven we in nauwe samenwerking tussen ouders en school. Samen creëren we een ondersteunende omgeving die het leren en de ontwikkeling van elk kind bevordert. Welkom bij onze betrokken gemeenschap!

Vriendenkring

De Vriendenkring is er speciaal voor ouders waarvan de kinderen naar onze school gaan.

De Vriendenkring heeft een maatschappelijk doel:

  • toezien op het welzijn van onze kinderen op school
  • voorzien van financiële en logistieke steun zodat het schoolteam extra activiteiten voor de leerlingen kan organiseren
  • inwinnen inlichtingen en adviseren over het materiële aspect van de school

Leesouders

Gedurende reeds vele jaren wordt op onze school niveaulezen georganiseerd.
Leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar kunnen onder begeleiding van een lees(groot)ouder in kleine groepjes en op hun eigen niveau oefenen in vlot lezen.

Wij kunnen dan ook reeds jaren rekenen op vrijwillige (groot)ouders. Elke week zijn ze op post om met hun groepje te lezen.

Fruitouders

De fruitouders wassen, schillen en snijden het fruit. Daarna verdelen ze het over de verschillende klassen. 

Interesse?

Heb je ook zin om op school te helpen? 
Vul de vrijwilligersfiche in en overhandig deze aan een leerkracht of op het secretariaat.