Logo-Gemeenteschool Koksijde
Logo-Gemeenteschool Koksijde

Pedagogisch Project

Onze onderwijsvisie steunt op volgende pijlers:

✓ Kwaliteitsvol onderwijs voor toekomstige groei en talentontwikkeling.

✓ Onderwijs op maat in een zorgzame omgeving voor elk kind.

✓ Sterke verbondenheid tussen leerkrachten, ouders en leerlingen.

✓ Veilige leeromgeving met flexibel en creatief onderwijs.

✓ Eigentijds leren in een prachtige natuurlijke omgeving.

✓ Stimuleren van unieke kinderen die respect en waarden kennen.