De school ligt in het prachtig stuk natuurgebied ‘De Noordduinen’. Daardoor wordt een sfeer van rust en veiligheid gecreëerd. Een dynamisch en creatief leerkrachtenteam werkt samen om uw kind alle ontwikkelingsmogelijkheden te kunnen bieden en dit zowel op het cognitieve, affectieve als op het motorische vlak. We vinden het uiterst belangrijk dat kinderen zich kunnen ontplooien tot sociaalvaardige en ruimdenkende burgers. We doen dit in een school waar een familiale sfeer heerst en waar inspraak geen ijdel woord is.

Tenslotte zijn ook de hedendaagse accommodatie, het sterk uitgewerkt zorgbeleid en de vele activiteiten die georganiseerd worden belangrijke troeven van onze school.

De laatste nieuwtjes kan je altijd bekijken op de Facebookpagina van onze school.

Update: N.a.v. het coronavirus werd beslist om de ontbijtactie op een ander moment te organiseren. De nieuwe datum moet nog bepaald worden. We brengen jullie op de hoogte van zodra die bekend is. Alvast bedankt voor jullie begrip!