Ondersteuning kleuter

Voor een optimale ontwikkeling van “alle” kinderen, kunnen we beroep doen op leerkrachten met een bijzondere opdracht.

  • kleuterturnleerkracht
  • kinderverzorgster
  • zorgleerkracht
  • Co-teacher leerkracht
  • ICT-coördinator
  • zorg-coördinator
  • leerkracht A.T.N. (anderstalige nieuwkomers)