Lager

Om te kunnen opgroeien is het belangrijk dat er optimale ontwikkelings- en leerkansen gecreëerd worden voor ieder kind. Aangezien leren het best lukt als je het zelf kan ervaren én doen, kiezen we voor actieve werkvormen en organiseren we regelmatig activiteiten voor de leerlingen. Verder maken we ondermeer gebruik van ICT om de dingen die we niet zelf kunnen bekijken (bv. een vulkaanuitbarsting), toch aanschouwelijk te maken voor de leerlingen.

Tenslotte komen ook de unieke ligging van de lagere school in het natuurgebied ‘De Noordduinen’ en de infrastructurele mogelijkheden tegemoet aan de creatie van de leerkansen.