Verkeersveiligheid op school

Van jongs af aan proberen wij de kinderen bewust te maken voor de gevaren van het verkeer. We vinden het namelijk ontzettend belangrijk dat onze leerlingen zich op een veilige manier leren verplaatsen als voetganger en als fietser. Daarnaast vinden we het ook een must dat alle leerlingen de kans krijgen om hun fietsvaardigheden te trainen. Hiermee starten we reeds in de kleuterschool, maar ook in de verschillende leerjaren blijven we oefenen.

In samenwerking met de politie Westkust wordt er elk jaar een voetgangersexamen georganiseerd voor de leerlingen van het 4de leerjaar. De leerlingen van het 5de trekken naar het militair domein waar ze een echt verkeersparcours kunnen afleggen en de oudsten van de school leggen een fietsexamen af in het derde trimester.

Alle leerlingen uit de lagere school hebben een eigen fluorescerend hesje aan wanneer ze te voet of met de fiets naar school komen of wanneer ze met de klas op uitstap gaan.

Wie met de fiets naar school komt, fietst zowel ’s middags als ’s avonds terug naar huis met de fietsenrij onder begeleiding van een leerkracht! Eén leerkracht brengt de kinderen tot aan de Zeelaan en helpt hen daar over te steken, een andere leerkracht rijdt met de kinderen richting de grote kerk in Koksijde-Bad waar hij/zij hen eveneens helpt om over te steken. Wie alleen naar huis gaat (enkel na de studie), geeft een schriftelijke verklaring van de ouders af in het secretariaat.

Gezien de verkeersdrukte in de omgeving van de school vragen wij uitdrukkelijk de kinderen niet aan het toezicht van de begeleidende leerkrachten te onttrekken. Kinderen worden daarom altijd op de speelplaats van de lagere school of in het atrium van de kleuterafdeling afgehaald!