Pedagogisch-didactisch

Om alle kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het burgerschap in onze complexe en steeds evoluerende samenleving, schenken wij bijzonder veel aandacht aan:

  • differentiatie
  • leren leren
  • sociale vaardigheden
  • muzische vorming (bv. schoolmusical, bespelen van muziekinstrumenten…)

Verder hebben wij oog voor:

  • de implementatie van de nieuwste leermethodes
  • variatie van werkvormen (coöperatieve werkvormen, niveaulezen, peer tutoring, contractwerk,…)
  • moderne didactische leermiddelen (bv. pc’s, digitale schoolborden (met touchscreen), iPad’s,…)