Mentor

De mentor begeleidt leraren in opleiding die in de loop van het schooljaar stage lopen in verschillende leerjaren van onze school.

Nieuwe leerkrachten of interims die ons team tijdelijk vervoegen, worden gecoacht en begeleid door onze mentor.

Het inschakelen van een mentor geeft continuïteit aan de onderwijskwaliteit binnen onze school.

De mentor zorgt voor het onthaal en de daarbij horende administratie en is de link tussen student en de klasleraar en dit in een vertrouwelijk kader tussen student en mentor.

Wij zijn één van de weinige scholen in Vlaanderen die de functie van “mentor’ in ons gemeentelijk onderwijs inricht, dit dankzij de extra inspanningen van ons schoolbestuur.