Kwalitatief onderwijs

Kwalitatief onderwijs

Als school besteden we aandacht aan de brede ontwikkeling van IEDER kind. Hierbij staat een veilige leeromgeving centraal. Kinderen moeten zich immers thuis voelen op de school om te kunnen leren op zowel cognitief, creatief, socio-emotioneel als op motorisch vlak. Omdat wij het belangrijk vinden dat de verschillende domeinen hand in hand gaan, kiezen wij regelmatig voor een projectmatige aanpak.

Met sociaal bewogen acties, leeruitstappen, verscheidene meerdaagse uitstappen (boerderijklassen, sportklassen, bosklassen) willen wij onze kinderen een realistische kijk op de wereld bieden.

Omdat we het belangrijk vinden dat ieder kind gelijke kansen krijgt, vormen een persoonlijke begeleiding en een familiale sfeer belangrijke pijlers binnen ons beleid.

Wij streven kortom naar kwalitatief hoogstaand onderwijs om alle kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op het burgerschap in onze complexe en steeds evoluerende samenleving.