• School
 Directeur  Mevr. Carine Tegethoff
 Adres  Abdijstraat 101
 8670 Koksijde
 Tel  058 51 18 28
 E-mail gemeenteschool@koksijde.be
Site www.gkok.be
  • CLB Veurne-Diksmuide-Westkust

Onze school werkt samen met het CLB van Veurne.

Als u zich zorgen maakt, kunt u steeds bij onze zorgcoördinator op school of bij het CLB (058/311614) terecht. Wij evalueren op geregelde tijdstippen de vorderingen van onze schoolkinderen. Dit gebeurt met de leerkracht van uw kind, de zorgcoördinator, de zorgleerkracht, de psycholoog van het CLB en de directeur. Bij problemen wordt u onmiddellijk op de hoogte gebracht en zoeken wij samen naar een passende oplossing.

Adres Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne
Tel 058 31 16 14
Fax 058 31 64 80
  • Lokaal Overlegplatform Westkust (LOP)

Het LOP (Lokaal overlegplatform Westkust) verzamelt vertegenwoordigers van alle basisscholen uit de regio en ook een aantal lokale organisaties die van heel dichtbij betrokken zijn bij het bereiken van gelijke onderwijskansen voor ieder kind. Het LOP speelt een bemiddelende en steunende rol in de realisatie van het inschrijvingsrecht. D.w.z. dat elke ouder die moeilijkheden ondervindt bij het zoeken naar een goede en geschikte basisschool in De Panne, Nieuwpoort of Koksijde terecht kan bij het LOP.

Iedere ouder wil het beste voor zijn kind. De school speelt hierbij een grote rol. Om diereden heeft iedere ouder het recht om zijn kind in te schrijven in de school die hij zelf verkiest. Als een school ‘weigert’ uw kind in te schrijven, kunt u met dit probleem bij het LOP terecht die dan samen met u naar een oplossing zal zoeken.

Contactpersoon Mevr. Liesbeth Croene
Adres Breeweg 28
8020 Hertsberge
Tel 0473/938925 of 050/788323
  • Pedagogisch begeleider

Nancy Dewulf
Pedagogisch begeleider Gemeentelijk Onderwijs Westhoek

Boomgaardstraat 23
8650 Klerken
0499/93 30 51
nancy.dewulf@ovsg.be

Coördinerend directeur: Dhr. Piet Demonie

Vrijheidsstraat 1, 8470 Snaaskerke dehorizon@skynet.be

url: http://www.strandenpolder.be

  • Schoolraad
– Voorzitter  Nathalie Gyselinck
– Secretaris  Ann Vanelverdinghe
– Geleding ouders:  Emily Delhaye, Charlotte Deltombe, Nathalie Gyselinck, Jelle Vanwonterghem
– Geleding lokale gemeenschap:  Vicky Debruyne,Patricia Branco, Linda Debruyne, Annick Casselman
– Geleding leerkrachten:  Ann Vanelverdinge, Nikie Vanleke, Iris Allewerelt, Hilde Werbrouck
– Schoolbestuur:  Lander Van Hove, Carine Tegethoff
  • Vriendenkring

In onze school is er een actieve vriendenkring. Er worden allerlei toffe en vernieuwde activiteiten georganiseerd. De opbrengst hiervan gaat integraal naar onze leerlingen. Zo kunnen wij op de steun rekenen van de Vriendenkring voor sportactiviteiten, schooluitstappen, toneelvoorstellingen, het sinterklaasfeest, de aankoop van computermateriaal en speeltoestellen,…

Meer info kunt u krijgen bij onze voorzitter Alain De Coster (adecoster@cokecce.com).

Locatie

Onze school ligt midden in de duinen!