Zorg op school

Wij willen een school zijn waar elk kind zich goed voelt.
Door de preventieve zorgaanpak binnen elke klas, streven we naar kwaliteit binnen ons onderwijs.
De diversiteit van kinderen in elke klas, ondersteunen wij met een zorgteam dat tegemoetkomt aan de specifieke noden van elk kind.
Een beperkt aantal kinderen in een volwaardige klas en een ondersteunend zorgteam dat nauw samenwerkt met het CLB maken het mogelijk om:

  • leerlingen met leermoeilijkheden te ondersteunen,
  • leerlingen met leer- en/of ontwikkelingsstoornissen (dyslexie, dyscalculie, dyspraxie, AD(H)D, autisme…) efficiënt te begeleiden,
  • reeds vanaf het 5de leerjaar aangepaste leerlijnen te voorzien voor leerlingen die na het 6de leerjaar doorstromen naar het beroepsonderwijs,
  • zij worden immers extra begeleid om de Nederlandse taal te begrijpen en te spreken,
  • kinderen sociaal vaardiger maken met het project ‘TOEKA’ en het toepassen van de ‘No blame methode’ (pesten),
  • begaafde kleuters en leerlingen worden binnen hun eigen klas samen met een begeleidende zorgleerkracht op hun niveau ondersteund.

 

‘Geef kinderen ruimte en tijd om zich te ontwikkelen’

Wij kunnen van uw kind geen sterren maken.

We proberen elk kind, elke dag eventjes te laten schitteren

in de dingen waarin zij goed zijn!