Preventie en veiligheid

De preventieadviseur helpt het bestuur van de onderwijsinstelling bij de uitvoering van het welzijnsbeleid. Hij adviseert, controleert, coördineert, analyseert …

De preventieadviseur moet voldoende kennis bezitten over:

  • De welzijnswetgeving van toepassing in de eigen organisatie
  • De technische en wetenschappelijke aspecten van zijn opdracht

Een specifieke aanvullende vorming is vereist.

De uitvoering van het welzijnsbeleid is zowel voor de leerkrachten en de leerlingen.

Wat zijn de zeven welzijnsdomeinen?

  • arbeidsveiligheid,
  • gezondheid,
  • psychosociale aspecten,
  • ergonomie,
  • arbeidshygiëne,
  • verfraaiing van de arbeidsplaatsen,
  • intern leefmilieu