Ondersteuning lager

Ondersteuning

Zorgleerkracht taal Zorgleerkracht wiskunde ICT-coördinator Zorgcoördinator Bijzondere leermeesters turnen en zwemmen Bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken Bijzondere leermeester muzische vorming Bijzondere leerkrachten leerlingenbegeleiding (pesten, sociale vaardigheid, …) Leerkracht A.T.N. (anderstalige nieuwkomers)