Ondersteuning lager

Ondersteuning

Zorgleerkracht taal
Zorgleerkracht wiskunde
ICT-coördinator
Zorgcoördinator
Bijzondere leermeesters turnen en zwemmen
Bijzondere leermeesters levensbeschouwelijke vakken
Bijzondere leermeester muzische vorming
Bijzondere leerkrachten leerlingenbegeleiding (pesten, sociale vaardigheid, …)
Leerkracht A.T.N. (anderstalige nieuwkomers)