Opvang

De Dunevoetjes

Vlak naast de school ligt het samenwerkend initiatief “De Dunevoetjes”. Hier organiseren 3 onthaalouders opvang voor kinderen van 0 tot 2,5 jaar, dit van maandag tot en met vrijdag. Wilt u meer informatie over dit initiatief, dan kan u steeds terecht bij de Dienst voor Onthaalouders op 058 51 80 74 of http://www.dvo.koksijde.be .

Opvang over de middag

Op school kunnen er boterhammetjes gegeten worden, maar worden er ook warme maaltijden voorzien, geleverd door een traiteur. De allerkleinsten kunnen eveneens gebruik maken van de Sterrenhoek waar ze een middagdutje kunnen doen. Om hier gebruik van te maken kan je contact opnemen met de Dienst voor Onthaalouders.

Voor- én naschoolse opvang 

De opvang wordt georganiseerd door het gemeentebestuur van Koksijde i.s.m. de buitenschoolse kinderopvang. De kinderen kunnen op school terecht in het atrium van de kleuterafdeling voor de voorschoolse opvang  van 7.00 tot 8.15 uur en de naschoolse opvang van 16.15 (en 15.10 uur op vrijdag) tot 18.30 uur. Op woensdagnamiddag worden alle kinderen (die vooraf werden ingeschreven) door de BKO opgehaald en naar de Speelplekke in Oostduinkerke gebracht. Wie meer inlichtingen over opvang wenst, kan steeds terecht in de ‘Speelplekke’ aan de verkeerslichten in Oostduinkere-dorp (058/513474).
Inschrijvingsformulieren kunt u bekomen op het secretariaat. Voor de opvangkosten ontvangt u een fiscaal attest. De betaling gebeurt via facturatie.

Studie

De leerlingen van derde en vierde leerjaar kunnen in de naschoolse studie blijven (16.15 uur tot 16.45 uur) op maandag, dinsdag en donderdag. Deze studie gaat door in het muzieklokaal.

Leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar kunnen in de naschoolse studie blijven (16.15 uur tot 17.00 uur) op maandag, dinsdag en donderdag. Deze studie gaat door in het godsdienstlokaal.

U dient uw zoon/dochter hiervoor in te schrijven in het begin van het schooljaar. Inschrijven is deelnemen aan en akkoord gaan met het reglement. Wij vragen u vriendelijk de kinderen tijdig af te halen. Kinderen die niet meteen worden afgehaald, worden door de studiebegeleider naar de opvang gebracht.