Ons team

kleuterafdeling
* K1A (peuters):juf Myrianne en juf Suzy
* K1B: juf Tine en juf Anneke
* K1C:juf Ann
* K2A:meester Yoshi
* K2B:juf Chris V. en juf Heidi
* K3A:juf Els R.
* K3B:juf Hélène
* zorg kleuter:juf Anneke en juf Heidi
* turnen kleuter: juf Sofie en juf Anneke
* kinderverzorgsters:juf Kelly en juf Greetje
lagere school:
* 1A:meester Peter D.
* 1B:meester Kevin
* 1C:juf Ilse
* 2A:juf Imke
* 2B:juf Griet
* 3A:juf Nikie
* 3B:juf Joyce
* 4A:juf Greet en meester Christophe
* 4B:juf Shana
* 5A:meester Bruno
* 5B:juf Nathalie
* 6A: juf Iris en juf Marleen
* 6B:meester Peter P.
* zorg lager:juf Hilde, juf Marleen, meester Christophe en juf Laurence
* muziekleerkrachten:meester Christophe en juf Laurence
* turnen en zwemmen lager:juf Sofie, meester Andries en juf Victoria
* leerkracht katholieke godsdienst:juf Els V.
* leerkracht zedenleer:meester Chris D.
* zorgcoördinator:meester Ludo
* ICT-coördinator:meester Marc
* beleidsondersteuner / mentor:juf Chris B.