Leerlingenraad ‘De golfbreker’

Inspraak van leerlingen in het schoolgebeuren vinden we heel belangrijk…
Sedert 2001 wordt er jaarlijks een leerlingenraad (De Golfbreker) verkozen. Hierin zetelen kinderen uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. Op geregelde tijdstippen komen ze samen om o.l.v. een leerkracht na te denken over bepaalde schoolse activiteiten en hierover hun mening te uiten.

De verkiezingen vinden plaats begin oktober. Alle leerlingen kunnen in echte stemhokjes gaan stemmen op hun favoriete kandidaten uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. Uiteindelijk wordt er uit iedere klas iemand verkozen om de belangen van de andere leerlingen te vertegenwoordigen.
Eén van de eerste taken na de verkiezingen is het aanduiden van twee vertegenwoordigers voor de kindergemeenteraad. Onder leiding van de schepen van Onderwijs, dhr. Lander Van Hove, vergaderen ze en duiden ze een kinderburgemeester aan. Samen met de raadsleden komen ze vijf keer per jaar samen om voorstellen te formuleren over thema’s die de kinderen aanbelangen (bv. over sport en spel, onderwijs, verkeer, veiligheid, milieu…). De kinderburgemeester en zijn raadsleden worden ook gevraagd voor inhuldigingen van speelterreinen, kindertentoonstellingen… De kinderburgemeester wordt verkozen voor één jaar. Elke Koksijdse lagere school mag om beurt de burgemeester leveren.

Na een vergadering van de leerlingenraad volgt telkens een terugkoppeling naar alle klassen van de lagere school in de vorm van een klasparlement.  Zo krijgt iedereen het gevoel dat inspraak mogelijk is.

Na de verkiezingen volgt hieronder de leden van de leerlingenraad en de kindergemeenteraad voor het schooljaar 2021-2022.