Leerlingenraad ‘De golfbreker’

Inspraak van leerlingen in het schoolgebeuren vinden we zeer belangrijk…  Daarom organiseren we een leerlingenraad, genaamd ‘Golfbreker’.   De kinderen van die leerlingenraad worden verkozen in de vorm van échte verkiezingen.
Alle leerlingen kunnen in echte stemhokjes gaan stemmen voor hun favoriete kandidaten uit het 4de, 5de en 6de leerjaar. Uiteindelijk wordt er uit iedere klas iemand verkozen om de belangen van de andere leerlingen te vertegenwoordigen. Belangrijke punten zoals netheid op de speelplaats en de toiletten, carnaval, inrichting speelplaats, eten in de refter, gezonde tussendoortjes, pesten op school… worden o.l.v. meester Ludo (zoco) en meester Peter (1A) met hen besproken.

De besproken punten gaan dan terug naar alle klassen van 1 tot en met 6 in de vorm van een klasparlement.  Zo krijgt iedereen het gevoel dat inspraak mogelijk is.

  • 4A   Decuypere Jérome
  • 4B   Viane  Iliana
  • 5A   Blomme Ilan
  • 5B   Vandooren  Manon
  • 6A   Van Ruymbeke Milan
  • 6B   Vens Ernest
  • 6C   Bossaert Kjento