ICT

Elk kind heeft recht op eigentijds, uitdagend onderwijs dat aansluit bij zijn leefwereld. Aangezien we in een sterk gedigitaliseerde samenleving leven, is het dus van cruciaal belang dat we ook in het onderwijs meevaren met deze koers en proberen om ICT op een effectieve manier te integreren in onze lessen en dit vanaf de peuterklas. Zo hopen wij onze leerlingen voor te bereiden op het leven en het werken in de 21ste eeuw.