(Cyber)pesten

De laatste tijd groeit onder de schoolgaande jeugd het fenomeen van cyberpesten. Dat is een moderne vorm van pesten, namelijk via het internet of de GSM. Nog niet zo lang geleden kwam dit vooral in de secundaire school voor, maar steeds meer en meer worden ook kinderen uit de lagere school ermee geconfronteerd. Eigenlijk is het zo dat kinderen in contact kunnen komen met cyberpesten vanaf het moment dat ze effectief gebruik maken van ICT, zoals de computer of de GSM. Wij willen uw kind(eren) hiertegen beschermen, maar dat kunnen we niet alleen. We hebben daarvoor uw steun nodig. Om cyberpesten te voorkomen of te doen stoppen, werken wij, school en ouder(s), immers het best samen.

Eind september 2021 vullen alle leerkrachten de enquête in voor leerkrachten. Daarna zullen alle ouders gevraagd worden om onze enquête in verband met (cyber)pesten in te vullen. Daarbij is het belangrijk dat de ouders GEEN namen noemen in de enquête omwille van de privacy.

Nog wat later zullen de leerlingen van de bovenbouw (4de, 5de en 6de leerjaar) gevraagd worden om de enquête in te vullen. Daarbij hoort eveneens de opmerking dat er geen namen mogen genoemd worden in de enquête omwille van de privacy. De ouders worden op voorhand op de hoogte gebracht zodat de ouders kunnen aangeven dat hun kind(eren) niet wensen mee te werken aan de enquête.

De vragen zijn telkens aangepast aan de doelgroep.

Met de resultaten van de enquêtes zal er dan verder gewerkt worden met tot doel het (cyber)pesten tot een minimum te beperken of zelfs geheel uit te roeien. 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Please reload

Even geduld...